Home
Kennismaking
Katten
Cruises
ss Rotterdam
De Grande Dame komt
Reis naar Nostalgia
Muiterij
Proefballonnen
Erfgoed
In Gibraltar
Met de kont naar zee
Verolme wil meedoen
Ook interessant
Gastenboek
Het ss Rotterdam is weer thuis 

SINDS 2008 LIGT het ss Rotterdam, de Grande Dame, voor vast in Rotterdam, aan  de Kop van Katendrecht. Bijna veertig jaar was het bij de RDM gebouwde schip het vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn (later de Holland America Line). Toen de HAL het schip uit de vaart nam, wilde de stad Rotterdam haar naar de voormalige thuishaven halen om te dienen als hotel, museum, drijvend industrieel erfgoed. Kortom, om haar het lot te besparen dat voorgangster Nieuw Amsterdam, de Grand Old Lady, wel trof: roemloze sloop in het verre oosten.

Edoch, asbest gooide roet in het eten en de Rotterdam verdween achter de einder. Premier Cruises kocht haar van de HAL en gaf haar de naam Rembrandt. Met die naam op de romp bezocht ze in1998 haar voormalige thuisstad. Kort daarna ging Premier Cruises failliet en werd de Rembrandt opgelegd in de Bahama's. Weer dreigde een roemloos einde, totdat  zakenman Joep van den Nieuwenhuizen haar kocht, met steun van het Rotterdamse Havenbedrijf. Het oude plan vloor  het hotel/museum in Rotterdam  kwam weer ter tafel.

Het schip werd naar Gibraltar versleept, waar een begin werd gemaakt met de asbestsanering. Vandaar ging het naar Cadiz waar ze in het droogdok weer voorzien werd van haar oude kleuren. Vervolgens werd de steven naar Gdansk gewend waar de restauratie voortvarend ter hand zou worden genomen.

EN TOEN BEGON de soap pas goed. De havenautoriteiten in Polen deden er van alles aan om het opknappen van het schip te torpederen. Eerst was het de asbest die de Polen aangrepen om de zaak te traineren, toen waren het zwaluwnesten aan boord. Uiteindelijk werd de Rotterdam, zoals ze inmiddels weer heette, naar het Duitse Wilhelmshaven gesleept waar de restauratie voor het overgrote deel werd afgerond.

Inmiddels hadden al potentiële kopers afgehaakt en werd Joep van den Nieuwenhuizen ontmaskerd als oplichter van het Havenbedrijf. Het schip kwam geheel in handen van de stad Rotterdam, die het weer verkocht aan woningcorporatie Woonbron die het samen met het Albeda-college zou gaan uitbaten als hotel, congrescentrum, museum en vooral leerplek voor de leerlingen van Albeda. Inmiddels vermeldde het prijskaartje ruim 250 miljoen euro voor aanschaf en restauratie.  Dit leidde tot ingrijpen  van de overheid bij Woonbron, dat snel van zijn aandeel in het schip af moet.

Maar intussen was het schip wel met open armen ontvangen op Katendrecht. Welkom Buuf, was een van de spandoeken op een flat aan de rivier toen de Rotterdam op 4 augustus 2008 de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas werd opgesleept. Op de oevers stonden duizenden te kijken op de rivier krioelde het van grotere en kleinere schepen die de trots van Rotterdam naar haar definitieve bestemming begeleidden. 

TIEN JAAR NA de eerste plannen was de Grande Dame eindelijk weer thuis. Op de volgende pagina's staat een aantal verhalen die ik voor het Algemeen Dagblad schreef over de lange thuisrteis van het ss Rotterdam.

Top